Quy trình công nghệ

ico
 
Cắt nguyên liệu
 
Bước 1
Bước 2
In ấn
 
 
 
Đúc khuôn
 
Bước 3
Bước 4
Cắt các cạnh
 
 
 
Điều chế trong vật liệu
 
Bước 5
Bước 6
Cut The Slack
 
 
 
Cắt Velcro
 
Bước 7
Bước 8
May thun Velcro
 
 
 
Định vị đàn hồi
 
Bước 9
Bước 10
đổ đầy
 
 
 
Niêm phong
 
Bước 11
Bước 12
Kiểm tra áp lực
 
 
 
Snip
 
Bước 13
Bước 14
Hemming
 
 
 
Hemming — Foid Velcro
 
Bước 15
Bước 16
Sửa chữa các chủ đề
 
 
 
Phát hiện hoặc phát hiện kim
 
Bước 17
Bước 18
Kiểm tra lại áp suất
 
 
 
Bao bì
 
Bước 19
Bước 20
Be Put Instorage